Veerkracht & veiligheid

Veerkracht & veiligheid

onderzoekt de dilemma's en fricties van sociale veerkracht bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken

Vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid brengen uitdagingen met zich mee voor professionals. Er moet worden samengewerkt, afgestemd en gecoördineerd over de grenzen van domeinen heen. Ook moet ervoor worden gezorgd dat burgers binnen deze aanpakken niet worden behandeld als louter onderwerpen van zorg of als potentiële veiligheidsrisico's.

Naast veranderingen in de manier waarop de overheid zorgt voor haar burgers en de grotere nadruk op het feit dat mensen meer voor zichzelf moeten kunnen zorgen, zijn ook de verwachtingen en ideeën over veiligheid in de samenleving veranderd. Terwijl sommige mensen nog steeds van de overheid en vooral van de politie verwachten dat ze zorgen voor veiligheid, is de overheid ook in toenemende mate afhankelijk van de bijdragen en inzet van burgers om die veiligheid te waarborgen en criminaliteit te voorkomen. 

De overheid en veiligheidsautoriteiten zijn niet altijd een betrouwbare partner voor burgers. Niet iedereen herkent zich (meer) in de overheid, niet iedereen erkent de overheid ok niet iedereen voelt zich door de overheid gesteund. Sommigen voelen zich zelfs expliciet buitengesloten of gediscrimineerd. Dit kan problematisch zijn wanneer kwesties met betrekking tot veiligheid en zorg elkaar overlappen, zoals bij huiselijk geweld en verward gedrag. Wanneer mensen het gevoel hebben dat de overheid hen stigmatiseert of als een risico beschouwt, kan dit hen ervan weerhouden om hulp te vragen aan of te ontvangen van professionals in de veiligheids- en zorgsector, zelfs wanneer ze zelf slachtoffer zijn of zorg nodig hebben.


In deze onderzoekslijn wordt niet alleen gekeken naar de dilemma’s die het werken in dit complexe spanningsveld met zich meebrengt voor zorgprofessionals en veiligheidsprofessionals, maar ook op hoe burgers deze situatie ervaren en welke obstakels, spanningen en dilemma’s zij tegenkomen. Op basis van te verwerven inzichten zullen we reflecteren op de vraag hoe veerkracht, zorg en veiligheid met elkaar samenhangen in de hedendaagse samenleving. Daarbij besteden we uitdrukkelijk aandacht aan de mogelijk verschillende beelden en ideeën die hierover bestaan nationaal en lokaal overheidsniveau en op het niveau van uitvoeringsinstanties en de samenleving.

Veerkracht & veiligheid wordt geleid door hoofdonderzoeker Maartje van der Woude (VVI, Universiteit Leiden). Het onderzoek wordt uitgevoerd door postdoctoraal onderzoeker Wiebe van Ruijtenberg en promovendi Nicolien de Gier en Anne Jonker. Daarnaast zijn Janine Janssen (AvansUniversiteit) en Mette-Louise Johansen (VIVE) van betrokken als senior onderzoekers.