Partners

BV Jong

BV Jong

BVjong behartigt de belangen van kinder- en jongerenwerkers binnen instellingen, de politiek en samenleving.

Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk

Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk

BPSW is dé beroepsvereniging van maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal agogisch werkers.

Bildung Academie

Bildung Academie

De Bildung Academie is een bottom-up initiatief dat onderwijsinnovatie nastreeft en bildungsonderwijs faciliteert.

Burennetwerk

Burennetwerk

Burennetwerk Amsterdam verbindt Amsterdammers die graag een goede buur willen zijn met buurtgenoten die hulp of een praatje nodig hebben.

ContourdeTwern

ContourdeTwern

ContourdeTwern staat voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet.

Divosa

Divosa

Divosa is er voor leidinggevenden in het gemeentelijk sociaal domein met kennis, netwerk en belangenbehartiging.

Dock

Dock

DOCK ondersteunt mensen in het nemen van initiatieven door contact te leggen tussen bewoners en organisaties in de buurt.

Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut verzamelt, verrijkt, interpreteert en deelt kennis over opgroeien.

Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam

De Gemeente Amsterdam heeft verantwoordelijkheden voor onder andere zorg, jeugd en werk in Amsterdam.

GGD ZHZ

GGD ZHZ

GGD ZHZ is de gemeenschappelijke dienst voor publieke gezondheid en is een bedrijfsonderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd.

Kennisplatform Inclusief Samenleven

Kennisplatform Inclusief Samenleven

KIS is een organisatie die onderzoek doet, advies geeft en praktische tips biedt over integratie, migratie en diversiteit.

Krachtproef

Krachtproef

Krachtproef verbindt opbouwwerkers die zich willen ontwikkellen in hun vakgebied.

Marcel Spierts Onderzoek & Ontwikkeling

Marcel Spierts Onderzoek & Ontwikkeling

Marcel Spierts is zelfstandig onderzoeker en publicist op het gebied van sociaal werk, educatie en cultuur.

Movisie

Movisie

Movisie ontwikkelt kennis om duurzame, positieve verandering te bevorderen voor mensen in kwetsbare posities.

De Nationale Politie

De Nationale Politie

De Nationale Politie is het landelijke politiekorps waaronder alle politie- eenheden vallen.

Presikhaaf University

Presikhaaf University

Een Arnhems platform waar jongeren en kinderen samenkomen om te werken aan sociale- en maatschappelijke vraagstukken.

PerMens

PerMens

PerMens is een welzijnsorganisatie in Amsterdam en is ook actief in Haarlem, Heemstede, Velsen, Zandvoort en Uithoorn.

Platform31

Platform31

Platform31 onderzoekt maatschappelijke opgaven en brengt partijen bij elkaar om tot toekomstbestendige oplossingen te komen.

PON & Telos

PON & Telos

Het PON & Telos is een sociale kennisonderneming die wetenschap verbindt met de praktijk.

Sociaal Werk Nederland

Sociaal Werk Nederland

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor sociaal werk in Nederland.

Stadsdorp Elsrijk

Stadsdorp Elsrijk

Stadsdorp Elsrijk bevordert eigentijds nabuurschap, waarbij bewoners bijdragen aan een fijne wijk los van bureaucratische kanalen.

Triple ThreaT

Triple ThreaT

Stichting Triple ThreaT wil een positieve omgeving creëren waar jongeren hun volledige potentieel kunnen bereiken.

Betrokken onderzoekers