Nicolien de Gier

Nicolien de Gier PhD Kandidaat

Veerkracht & Veiligheid

Nicolien de Gier is promovenda bij Crafting Resilience, waar ze onderzoek doet naar de interactie tussen zorg- en veiligheidsprofessionals en slachtoffers van huiselijk geweld die met of zonder verblijfsvergunning in Nederland wonen.

Nicolien behaalde haar bachelor Criminologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarna voltooide ze haar master Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden. In haar scriptie focuste ze op ongedocumenteerde migranten in een administratief detentiecentrum en hun ervaringen met procedurele rechtvaardigheid tijdens hun toegangsprocedure.

Na haar afstuderen werkte Nicolien als wetenschappelijk docent bij de afdeling Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Hoewel ze het lesgeven nog steeds leuk vindt, heeft ze besloten om de overstap te maken naar de wereld van het wetenschappelijk onderzoek.