Sociale veerkracht als politieke praktijk

Sociale veerkracht als politieke praktijk

onderzoekt de relaties tussen gemeenschap en bestuur in sociale veerkrachtprojecten

De onderzoekslijn 'Sociale veerkracht als politieke praktijk' kijkt hoe relaties tussen overheid en burgers vorm krijgen in een tijd waarin de overheid grondig wordt vernieuwd: beleid moet dichter bij en in samenwerking met burgers worden gemaakt en uitgevoerd. In deze onderzoekslijn verrichten we etnografisch onderzoek binnen verschillende beleidsprojecten waarin samenwerking tussen overheid en burgers centraal staat. Daarnaast brengen we onderzoek en praktijk samen binnen een Community of Practice waarin verschillende maatschappelijke partners deelnemen: ministeries, gemeenten, adviesorganen en instellingen voor maatschappelijke dienstverlening.

In de huidige aanpak van de overheid staat centraal dat beleid dichter bij de mensen komt te staan, en dat het samen met de bewoners ontwikkeld en uitgevoerd wordt. Deze nieuwe koers wordt gevolgd op verschillende gebieden, zoals gezondheid, huisvesting en veiligheid. De overheid streeft hierbij zichzelf zo te organiseren dat er meer nabijheid en samenwerking mogelijk is.

Deze vernieuwde aanpak betekent dat de overheid niet langer de dominante partij is, maar eerder een partner van de burgers en maatschappelijke initiatieven. In dit onderzoek richten we ons op het begrijpen van de relaties tussen de staat en de burgers, in het kielzog van de visie van een nabije overheid als partner van burgers en maatschappelijke initiatieven. We werken intensief samen met beleidsmakers op zowel nationaal als gemeentelijk niveau, en met verschillende sociale organisaties en initiatieven die zelf experimenteren met nieuwe manieren van samenwerken tussen burgers en de overheid. Deze partners delen hun eigen ervaringen, vragen en uitdagingen, die vervolgens binnen onze Community of Practice worden besproken en gedeeld. 

Aan de onderzoekslijn zijn drie fulltime onderzoekers verbonden: postdoc onderzoeker Sabrina Rahmawan-Huizenga en promovendi Charlotte van der Veen en Yannick Drijfhout. Zij doen langdurig etnografisch onderzoek naar (nieuwe) ideeën ten aanzien van nieuwe staat-burgerrelaties en de onvermijdelijk grillige praktijk in projecten die zich richten op het vergroten van sociale veerkracht en het bevorderen van een nabije overheid. Deze onderzoekslijn wordt geleid door Anouk de Koning. Daarnaast zijn Shivant Jhagroe en Anick Vollebergh als senior onderzoekers betrokken.