Sabrina Rahmawan-Huizenga

Sabrina Rahmawan-Huizenga PostDoc

Sociale Veerkracht als Politieke Praktijk

Sabrina Rahmawan-Huizenga is een postdoctoraal onderzoeker in stadssociologie aan de Erasmus School of Health Policy and Management, Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze zit in de laatste fase van haar promotieonderzoek, dat zich richt op zorg en experimenten in stedelijke omgevingen. Haar onderzoek draait om het idee van een "zorgzame stad" en hoe dit samenvalt met stedelijke studies, volksgezondheid en het recht op de stad. Sabrina gebruikt onder andere etnografie en discoursanalyse om zaken als veerkrachtbeleid, stadslabs, big data en jeugdzorg te onderzoeken.

Ze heeft ook twee jaar lang deelgenomen aan het ZonMw-onderzoeksprogramma 'Leren dansen met Corona', wat haar een uniek inzicht heeft gegeven in het besluitvormingsproces rond COVID-19-beleid. Dit stelde haar in staat om de complexiteit van pandemisch beleid te ontrafelen.

Haar onderzoek behandelt verschillende aspecten van het stedelijke leven, waaronder veerkrachtige steden, denkbeeldige steden, experimentele steden, pandemische steden en data-gerelateerde steden. Door Urban Studies en Public Health te combineren, draagt ze bij aan het begrip van stedelijk bestuur en Science, Technology, and Society (STS) door de invoering van het concept van zorg, wat resulteert in het idee van een "Zorgzame Stad."

Daarnaast is Sabrina lid van WTMC (Netherlands Graduate Research School of Science, Technology, and Modern Culture).