Charlotte van der Veen

Charlotte van der Veen PhD Kandidaat

Sociale Veerkracht als Politieke Praktijk

Charlotte van der Veen is promovenda in het project "Social Work and the Art of Crafting Resilient Societies", waarin ze onderzoek doet naar de realiteiten en relationaliteiten die nieuwe welzijnsfiguren, zoals de ervaringsdeskundige en de sleutelpersoon, bewerkstelligen.

Charlotte behaalde haar BA in Literatuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit. Ze voltooide haar MA in Culturele Analyse aan de Universiteit van Amsterdam. Haar scriptie richtte zich op de relationaliteit van pijn en waanzin in autobiografische performances. Voordat ze aan haar PhD begon, deed Charlotte onderzoek naar beleid op het gebied van dak- en thuisloosheid en beschermd wonen in verschillende Nederlandse gemeenten.

Buiten de academische wereld heeft Charlotte werkervaring op het gebied van ervaringsdeskundigheid en belangenbehartiging.