Yannick Drijfhout

Yannick Drijfhout PhD Kandidaat

Sociale veerkracht als politieke praktijk

Yannick Drijfhout is promovendus bij het 'Crafting Resilience' project.  In zijn onderzoek richt hij zich specifiek op etno-raciale diverse buurten als de locus waar veerkrachtbenaderingen worden toegepast. 

Beleid in het Nederlandse sociale domein streeft naar het bouwen of mobiliseren van actieve bewonersgemeenschappen om samen te werken met overheidsactoren of om lokale problemen aan te pakken. Tegelijkertijd wordt collectiviteit gezien als kwetsbaar, niet-bestaand of problematisch, wat tot uiting komt in het vermeende gebrek aan sociale cohesie of sociaal kapitaal in bepaalde stadswijken. Het onderzoek van Yannick richt zich daarom op de manier waarop collectiviteit tot stand wordt gebracht in programma's en initiatieven die worden gevormd door ‘governing-through-community’ beleid.

Yannick behaalde zijn MSc aan het Leiden-Delft-Erasmus Centre Governance of Migration and Diversity.