Sharifah Redan

Sharifah Redan PhD Kandidaat

Praktijken van sociale rechtvaardigheid in sociaal werk

Sharifah Redan is PhD kandidaat binnen het Crafting Resilience project. In haar onderzoek bekijkt Sharifah hoe community-based jongerenwerkers in Nederlandse wijken proberen om sociale rechtvaardigheid te bevorderen. Ze bestudeert hoe deze jongerenwerkers praktijken initiëren die inspelen op de behoeften en verlangens van jongeren in hun omgeving. Door te kijken naar de manier waarop pedagogische relaties worden opgebouwd, wat deze jongerenwerkers motiveert en welke structuren ze kiezen voor hun werk, en hoe deze zich verhouden tot lokale instituties, probeert Sharifah meer inzicht te krijgen in sociale rechtvaardigheid binnen het sociaal werk.

Voordat Sharifah begon aan haar doctoraat, heeft ze ervaring opgedaan in verschillende werkgebieden, waaronder LAKS, NJi en Inholland Jeugd en Samenleving. In deze rollen heeft ze zich voornamelijk gericht op jongerenparticipatie, het behartigen van de belangen van jongeren en vraagstukken met betrekking tot diversiteit en inclusie in het jeugdbeleid. Sharifah heeft haar masterdiploma in pedagogische wetenschappen behaald aan de Universiteit Utrecht in 2018.