Rudi Roose

Rudi Roose Internationaal Panel

Prof. Dr. Rudi Roose is hoogleraar Sociaal Werk aan de Universiteit Gent, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek. Hij behaalde zijn diploma's in Pedagogische Wetenschappen en Criminologie. Voor hij naar de universiteit kwam, werkte hij in de kinderbescherming en met mensen met een handicap, zowel als hulpverlener als manager.

Zijn onderwijs richt zich op theorieën over sociaal werk en jeugdzorg, terwijl zijn onderzoek zich richt op de vraag hoe sociaal werkers sociaal rechtvaardige praktijken kunnen creëren in een omgeving die grotendeels wordt gedreven door ideeën van managers.