Richard de Brabander

Richard de Brabander Senior onderzoeker, PhD promotor

Praktijken van sociale rechtvaardigheid in sociaal werk

Dr. Richard de Brabander werkt bij Hogeschool Inholland en is sinds juli 2021 lector van het lectoraat Ecosociaal Werk en verbonden aan het domein Gezondheid, Sport en Welzijn en het Expertisecentrum Preventie in Zorg & Welzijn. Met zijn lectoraat richt hij zich op de vraag hoe we een duurzame samenleving kunnen creëren die sociaal en ecologisch rechtvaardig is, en welke rol sociaal werk daarin kan spelen.

Hij leidt praktijkgericht onderzoek waarin maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein centraal staan, bijvoorbeeld rond sociale duurzaamheid, burgerinitiatieven en de maatschappelijke taak van sociaal werk. Op lokaal niveau brengt hij deze vraagstukken samen met stakeholders, onderzoekers en studenten, met name in Rotterdam.