Lieke Wissink

Lieke Wissink PostDoc

Praktijken van sociale rechtvaardigheid in sociaal werk

Lieke Wissink behaalde haar master in filosofie (MA) en culturele antropologie (MSc cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam. Als etnograaf beweegt ze zich tussen beleid, maatschappelijk middenveld, en lokale gemeenschappen om inzicht te verkrijgen in de alledaagse sociale- en materiële interacties waarin de relatie tussen staat en burgers vorm krijgt. Haar huidige project richt zich op dynamieken van in- en uitsluiting in sociaal werkpraktijken. In haar eerdere NWA gesubsidieerde postdoc project keek zij hoe belonging gesitueerd vorm krijgt in semi publieke sociaal werk ruimtes. In haar proefschrift (Universiteit van Amsterdam 2020) onderzocht zij bureaucratische kennispraktijken die zich ontvouwen rondom gedwongen uitzettingen vanaf Europees grondgebied. Ze onderwees vakken aan het Amsterdams Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek (AISSR), begeleidde MA en BA scripties, en verzorgd geregeld gastcolleges. Ze was gastonderzoeker aan de Université Libre de Bruxelles (ULB, 2015-2016) en de New School for Social Research (NSSR, 2018), New York City, en is altijd op zoek naar collaboratieve projecten zowel binnen als buiten de academische wereld.

Onderzoek publicaties: https://www.researchgate.net/profile/Lieke-Wissink