Anke van den Dries

Anke van den Dries PhD Kandidaat

Praktijken van sociale rechtvaardigheid in sociaal werk

Anke is sociaal werker en (team) coach/supervisor voor sociale professionals en heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in sociaal werk met sekswerkers. Hoewel ze veel uit diens werk haalde, voelde ze zich ook regelmatig opgebrand, gefrustreerd en machteloos. Als uitvoerend werker ervoer Anke hoe door de overheid en sociaal werkorganisaties gestelde kaders op gespannen voet kunnen staan met de behoeften van gemarginaliseerde of kansarmere groepen. Dit brengt sociaal community werkers in een acrobatische spagaat. Anke ziet dat collega's verschillende openlijke of meer verborgen manieren vinden om hiermee om te gaan, met als wellicht laatste copingsoptie om maar helemaal met het vak te stoppen.

Voor dit promotieonderzoek is Anke geïnteresseerd in wat sociale rechtvaardigheid betekent voor deze werkers, en hoe dit zich verhoudt tot hun ideeën over 'goed werk'. Wat komen ze tegen bij het werken aan sociale rechtvaardigheids- en politiseringspraktijken, en welke impact heeft dit op hen (als professionals, als burgers, als mensen)? Kunnen we tenslotte collectief manieren vinden om deze praktijken te versterken of aan te blazen?