Femke Kaulingfreks benoemd op Wibautleerstoel

Femke Kaulingfreks benoemd op Wibautleerstoel

30 november 2023

Femke Kaulingfreks is benoemd op de Wibautleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam! Deze bijzondere leerstoel is ontwikkeld voor onderzoek naar grootstedelijke vraagstukken met de stad Amsterdam. Op 30 november 2023 sprak ze haar rede 'Op de drempel van de stad. Hoe de stad vorm krijgt in tussenruimtes', uit.

De benoeming is voor een periode van vijf jaar. Gedurende deze jaren zal de Wibautleerstoel zich richten op relaties binnen sociale groepen in Amsterdam en op de interactie tussen de overheid en burgers. Daarnaast wil Femke graag een samenwerking tussen wetenschappers, professionals en Amsterdammers creëren door de oprichting van een instituut. Met dit instituut wordt dan met alle betrokkenen gewerkt aan de uitdagingen en grootstedelijke vraagstukken van Amsterdam. Femke is de zevende wetenschapper op de leerstoel, die eerder is bekleed door Geert Mak, Jan Terlouw en Annemieke Roobeek onder anderen.

Femke is betrokken bij het Crafting Resilience project als hoofdonderzoeker van onderzoekslijn 'Praktijken van sociale rechtvaardigheid in sociaal werk'. 

Lees meer over deze benoeming en de leerstoel op de site van de UvA. Opnames van haar 30 november oratie zijn hier terug te kijken.