Lina Le Pelley

Lina Le Pelley Stagaire

Lina Le Pelley (zij/haar) liep in 2023 stage in wetenschapscommunicatie voor de onderzoeksprojecten 'Crafting Resilience' (NWO) en 'Prototyping Welfare in Europe: Experiments in State and Society' (Vici) .

Lina is bachelor studente Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Universiteit Leiden. Voordat ze ging studeren, bracht ze een tussenjaar door als vrijwilligerswerk voor een welzijns- en hulporganisatie in Berlijn, waarbij ze voornamelijk werkte in de marketing- en PR-sector.