Judi Mesman

Judi Mesman Co-Applicant

Dr. Judi Mesman is een professor aan de Universiteit Leiden die zich richt op maatschappelijke kwesties. Haar specialisatie is het onderzoeken van hoe attitudes en gedragingen met betrekking tot sociale rechtvaardigheid, zoals bijvoorbeeld racisme, seksisme en homofobie, van generatie op generatie worden doorgegeven. Zij bekijkt dit zowel op individueel als institutioneel niveau.

In 2018 werd Dr. Mesman lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Zij heeft daarnaast verschillende beurzen ontvangen om haar onderzoek te financieren en ontving in 2021 de Stevinprijs voor de maatschappelijke impact van haar onderzoeksprogramma.