Jan Willem Duyvendak

Jan Willem Duyvendak Co-Applicant

Jan Willem Duyvendak is bijzonder hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is ook directeur van de Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW). Daarvoor was hij van 1999 tot 2003 directeur van het Verwey-Jonker Research Institute for Social Issues en hoogleraar Community Development aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Jan Willem Duyvendak studeerde sociologie en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar nieuwe sociale bewegingen. Zijn voornaamste onderzoeksgebieden zijn de transformatie van de verzorgingsstaat, saamhorigheid en 'thuisgevoel', en nativisme.