Seminar: Politiserende praktijken in het sociaal werk

Seminar: Politiserende praktijken in het sociaal werk

19 januari 2024

In dit tweede seminar van een tweeluik over politisering in het sociaal werk gaan we, vanuit verhalen van professionals en kennis uit onderzoek naar beleidsbeïnvloeding en professionele autonomie, op zoek naar hoe je als sociaal werker zowel factor als actor in beleid kan zijn. Voor wie? Sociaal werkers en opleiders in Social Work en Pedagogiek. Gratis toegang.

Politiek en beleid drukken vaak een stevige stempel op de dagelijkse praktijk van sociaal werkers. Soms leidt dat tot fricties, bijvoorbeeld tussen de wensen van de politiek en wat praktisch haalbaar is. Maar er kan ook een botsing ontstaan tussen de opdracht die via beleid geformuleerd is enerzijds en de kernprincipes van het beroep anderzijds: sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid en diversiteit. Welke ruimte heb je dan om beroep te doen op je professionele autonomie, hoe doe je dat en hoe legitimeer je je? Daarnaast opereren sociaal werkers direct of indirect in contact met lokale en regionale ambtenaren en bestuurders. Daar liggen mogelijkheden om beleid bij te sturen dat de sociale en rechtspositie van hun cliënten of deelnemers ondergraaft. Welke strategieën zijn beschikbaar? Op welke manier zet je die vervolgens in? 

In dit tweede seminar van een tweeluik over politisering in het sociaal werk gaan we, vanuit verhalen van professionals en kennis uit onderzoek naar beleidsbeïnvloeding en professionele autonomie, op zoek naar hoe je als sociaal werker zowel factor als actor in beleid kan zijn. 

Lees meer

Gasten

Peter Raeymaeckers is hoofddocent Sociaal Werk aan de Universiteit van Antwerpen en gastprofessor aan de Master Social Work van de Hogeschool van Amsterdam. Hij doet onder meer onderzoek naar beleidspraktijken van sociaalwerkorganisaties in Vlaanderen en hoe die organisaties en hun professionals ruimte scheppen om invulling te kunnen geven aan hun sociaalwerkmissie.

Jurja Steenmeijer werkt als beleidsadviseur en trainer Beroepsethiek en Professionalisering bij de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk. Ze is een sterk pleitbezorger van professionele autonomie die is gebaseerd op de grondbeginselen van het sociaal werk.

Leonie van Wees is sociaal werker met een grote staat van dienst in het werken met jeugdigen en is momenteel coördinator van een MBO Jeugdteam in Amsterdam In die rol werkt ze dagelijks aan manieren om beleid dienstbaar te laten zijn aan de ontwikkelingsvragen aan jongeren. Daarnaast studeert ze aan de Master Social Work van de Hogeschool van Amsterdam.

Initiatief

Dit tweeluik is een initiatief van de Werkplaats Politisering in het Sociaal Domein, een samenwerking tussen het NWO-onderzoeksproject Crafting Resilience, Beroepsvereniging voor Professionals in het Sociaal Werk (BPSW) en Nederlandse en Vlaamse sociaal werk professionals, docenten en onderzoekers. Het doel van dit tweeluik is samen met sociaal werkers op zoek te gaan naar vormen van politisering in hun dagelijkse praktijk, en in kaart te brengen welke praktische en methodische kennis nodig is om het eigen politiserend werken te versterken. Op basis van de opbrengsten van dit tweeluik willen de BPSW, de Hogeschool van Amsterdam en Inholland in het najaar van 2024 een leergang Politiserend Werken aanbieden.

Informatie

Voor wie: Sociaal werkers en opleiders in Social Work en Pedagogiek

Wanneer: Vrijdag 19 januari 2024 | 10.00-12.30 uur | inclusief lunch

Kosten deelname: geen

Locatie: De Zalen VAN Zeven | Boothstraat 7 | Utrecht

Klik hier voor aanmelden. Dit seminar is ook te volgen als je het eerste seminar niet hebt bijgewoond.

Wil je erbij zijn?

Voor wie

Sociaal werkers en opleiders in Social Work en Pedagogiek

Wanneer: 

  • Vrijdag 19 januari 2024 
  • 10.00-12.30 uur 
  • inclusief lunch

Locatie: De Zalen VAN Zeven | Boothstraat 7 | Utrecht

Kosten deelname: geen


Aanmelden