Seminar: ‘Voorbij de status quo in het dagelijks werk’

Seminar: ‘Voorbij de status quo in het dagelijks werk’

13 oktober 2023

In dit seminar, ‘Voorbij de status quo in het dagelijks werk’ (woorden voor nieuwe praktijken) gaan we, vanuit de verhalen van professionals, op zoek naar woorden die recht doen aan het zoeken naar die grenzen nieuwe praktijk, en de vragen en dilemma’s die dit oproepen. Dit doen we aan de hand van praktijkvoorbeelden, een theoretische schets en door een blik op de eigen praktijken. Dit seminar op 13 oktober is deel 1 van de tweeluik Politiserende praktijken in het sociaal werk. De tweede vindt plaats op 19 januari 2024.

Er is steeds meer aandacht voor de rol van sociaal werkers in het politiseren van maatschappelijke vraagstukken. Eerst waren het vooral onderzoekers die de vraag opriepen of sociaal werkers zich niet luider moesten roeren in het maatschappelijk debat. Zij zien immers dagelijks hoe de mensen met wie ze werken worden uitgesloten en onrecht wordt aangedaan. Steeds meer zien we ook sociaal werkers die de urgentie ervaren om grenzen van hun praktijk op te zoeken, waarin ook het zoeken naar een nieuw, rechtvaardiger soort samenleving vorm krijgt. Deze ontwikkeling in de praktijk valt soms weg in de vaak abstracte termen waarmee over politisering wordt gesproken, of in de grote meeslepende beelden die mensen koesteren over maatschappelijke verandering.

In dit seminar gaan we, vanuit de verhalen van professionals, op zoek naar woorden die recht doen aan het zoeken naar die grenzen nieuwe praktijk, en de vragen en dilemma’s die dit oproepen. Dit doen we aan de hand van praktijkvoorbeelden, een theoretische schets en door een blik op de eigen praktijken.

Gasten:

Pascal Debruyne, onderzoeker aan bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen/Odisee Hogeschool in Vlaanderen. Hij is voorzitter van Samenlevingsopbouw Gent vzw en Uit De Marge vzw, en schrijft veel over politiserend werken in Vlaanderen, onder meer als redacteur van Publiek Gaan, Politiseren Handelen in het Sociaal Werk.

Eline Jongkind, specialistisch ambulant begeleider bij Route 100. Zij rondde dit voorjaar haar Master Social Work af, met onder meer een onderzoek binnen Route 100 naar hoe zij en haar collega’s mensenrechten en sociale rechtvaardigheid centraler in hun handelen kunnen zetten. 

Maartje van der Lee, oprichter en eigenaar van Buurtbinders, een sociaalwerkorganisatie die zichzelf omschrijft als “wervelwind voor beweging" en “Van de wereld. In de buurt” Zij ontwikkelen en voeren projecten uit die de status quo in het sociaal domein ontregelen, geïnspireerd door de verhalen van de meest kwetsbaren, met hen en anderen die een rol en een verantwoordelijkheid hebben. Zij gaan het ongemak niet uit de weg, maar grijpen het aan. Niet alleen oprichter en eigenaar dus, maar ook met de poten in de klei.

Voor wie: Sociaal werkers, en opleiders in Social Work en Pedagogiek
Wanneer
: Vrijdag 13 oktober van 14.00- 17.30 uur
Locatie
: De Zalen VAN Zeven, Boothstraat 7, Utrecht
Kosten deelname
: gratis

Dit tweeluik is een initiatief van de Werkplaats Politisering in het Sociaal Domein, een samenwerking tussen het NWO-onderzoeksproject Social Work and the Art of Crafting Resilient Societies, de Beroepsvereniging voor Professionals in het Sociaal Werk (BPSW), Hogeschool van Amsterdam, Inholland en Nederlandse en Vlaamse sociaal werk professionals, docenten en onderzoekers. Het doel van dit tweeluik is samen met sociaal werkers op zoek te gaan naar vormen van politisering in hun dagelijkse praktijk, en in kaart te brengen welke praktische en methodische kennis nodig is om
het eigen politiserend werken te versterken. De tweede bijeenkomst zal gaan over sociaal werk als  beleidspraktijk en collectieve belangenbehartiging en vindt plaats op 19 januari 2024.

De BPSW, Hogeschool van Amsterdam en Inholland hebben het initiatief genomen in het najaar van 2024 een leergang Politiserend Werken aan te bieden. Dit doen we in nauwe samenwerking met partners uit Nederland en Vlaanderen. Opbrengsten uit dit tweeluik vormen hiervoor de basis.