Mony Klaus wint FSW scriptieprijs & Speckmann Award voor onderzoek naar nieuwe overheid

Mony Klaus wint FSW scriptieprijs & Speckmann Award voor onderzoek naar nieuwe overheid

18 maart 2024

Met ‘De weerbarstige realiteit van een nieuwe overheid: Schipperen tussen netwerken en dienen in een ‘kwetsbare’ wijk’ heeft Mony Klaus de FSW Scriptieprijs 2023 en de Speckmann Award 2024 gewonnen. Mony heeft onderzocht hoe de praktische uitvoering van een nieuwe vorm van overheidsbestuur, genaamd 'New Public Governance', plaatsvindt. Haar onderzoek is onderdeel van het Crafting Resilience onderzoeksproject.

In haar scriptie laat Mony zien dat het in de praktijk brengen van een nieuwe vorm van overheidsbestuur moeilijk is vanwege enkele dilemma's. Deze dilemma's maken het lastig om een effectieve samenwerking tot stand te brengen tussen verschillende overheidsinstanties, organisaties en de bewoners van de wijk.

Gedurende drie maanden heeft Mony samengewerkt met zes medewerkers van een lokaal programmabureau in een kwetsbare wijk. Deze wijk, samen met negentien andere wijken, is betrokken bij het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op basis van het gedetailleerde etnografisch onderzoek en de bevindingen heeft Mony in haar onderzoek uitvoerbare aanbevelingen voor het beleid omschreven. Deze aanbevelingen zullen volgens de jury van de Speckmann Award waardevol zijn voor de mensen in de praktijk.

Lees meer over Mony haar onderzoek en de FSW Scriptieprijs.

En lees hier meer over de Speckmann Award.