Mony Klaus wint FSW scriptieprijs voor onderzoek naar nieuwe overheid

Mony Klaus wint FSW scriptieprijs voor onderzoek naar nieuwe overheid

31 januari 2024

Met ‘De weerbarstige realiteit van een nieuwe overheid: Schipperen tussen netwerken en dienen in een ‘kwetsbare’ wijk’ heeft Mony Klaus de FSW Scriptieprijs 2023 gewonnen. Mony heeft onderzocht hoe de praktische uitvoering van een nieuwe vorm van overheidsbestuur, genaamd 'New Public Governance', plaatsvindt. Haar onderzoek is onderdeel van het Crafting Resilience onderzoeksproject.

In haar scriptie laat Mony zien dat het in de praktijk brengen van een nieuwe vorm van overheidsbestuur moeilijk is vanwege enkele dilemma's. Deze dilemma's maken het lastig om een effectieve samenwerking tot stand te brengen tussen verschillende overheidsinstanties, organisaties en de bewoners van de wijk.

Gedurende drie maanden heeft Mony samengewerkt met zes medewerkers van een lokaal programmabureau in een kwetsbare wijk. Deze wijk, samen met negentien andere wijken, is betrokken bij het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lees meer over Mony haar onderzoek.