Belangrijke elementen  in de uitvoering van de integrale aanpak van jeugdcriminaliteit

Belangrijke elementen in de uitvoering van de integrale aanpak van jeugdcriminaliteit

Irene Boven

24 november 2023

Voor de de masteropleiding Law and Society: Governance and Global Development verdiepte masterstudent Irene Boven zich in de rol en ervaringen van jongerenwerkers in de integrale aanpak van jeugdcriminaliteit. De resultaten van haar onderzoek zijn verwerkt in een onepager. In dit artikel lees je meer over haar eigen bevindingen en hoe jongerenwerkers in Den Haag Zuidwest de implementatie van de integrale aanpak ervaren.

Wat is de (door)werking van het recht en beleid binnen de samenleving? Hoe worden recht en beleid beïnvloed door de samenleving in de praktijk? Deze vragen staan centraal binnen de masteropleiding Law and Society: Governance and Global Development, waaraan ik afgelopen zomer ben afgestudeerd. Door met mijn afstudeeronderzoek aan te sluiten bij het Crafting Resilience onderzoeksproject heb ik waardevolle input gekregen gedurende mijn onderzoek en heb ik de impact van mijn onderzoeksresultaten weten te vergroten.

In discussies over jeugdcriminaliteit in Nederland komt vaak de ‘verjonging’ en ‘verharding’ van deze criminaliteit naar voren. Om jeugdcriminaliteit te voorkomen, doet de Nederlandse overheid steeds vaker een beroep op jongerenwerkers in het kader van een integrale aanpak. Het succes van deze aanpak is afhankelijk van de kwaliteit van de samenwerkingen tussen de betrokken partijen. Wetenschappers hebben verschillende dilemma’s in deze samenwerkingen geïdentificeerd, maar empirisch onderzoek in de context van Nederland is schaars. Gedurende een half jaar heb ik me daarom verdiept in de rol en ervaringen van jongerenwerkers in de integrale aanpak van jeugdcriminaliteit.

Mijn onderzoek heeft bijgedragen aan de kennisontwikkeling op het gebied van jongerenwerk en jeugdcriminaliteit. Ik heb mij gericht op het identificeren van nieuwe dilemma’s en kansen die jongerenwerkers in Den Haag Zuidwest ervaren in de integrale aanpak van jeugdcriminaliteit. De keuze op Den Haag Zuidwest was al snel gevallen, aangezien dit gebied is geselecteerd als een van de 20 stedelijke focusgebieden voor de inzet van Preventie met Gezag binnen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Daarnaast heb ik geanalyseerd hoe jongerenwerkers omgaan met de dilemma’s en kansen die ontstaan door de integrale aanpak. Mijn onderzoek is gebaseerd op de theoretische kaders van emotional labour en street-level bureaucrats.

Om deze vragen te beantwoorden heb ik eerst het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid en de Brede Aanpak Zuidwest geanalyseerd. Bovendien heb ik meerdere interviews afgenomen, waarbij het perspectief van jongerenwerkers centraal stond, om de schakel te maken tussen het beleid en de praktijk. In deze interviews ben ik veel te weten gekomen over het jongerenwerk beroep, de rol en ervaringen van jongerenwerkers en de samenwerkingen die zij aangaan.

Uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat jongerenwerkers in Den Haag Zuidwest de implementatie van de integrale aanpak als een kans zien, maar dat de ervaren spanningen op praktijk- en managementniveau ook gerelateerde dilemma’s vormen. De belangrijkste conclusies van mijn onderzoek voor zowel jongerenwerkorganisaties als overheidsorganisaties zijn samengevat in de onderstaande one pager.

Belangrijke elementen  in de uitvoering van de integrale aanpak van jeugdcriminaliteit